Book fysioterapi hos KIMOVI Aqua velværecenter.  Har du ondt noget sted på kroppen og har det noget med muskler, led og knogler, kan en fysioterapeut hjælpe dig!

Fysioterapeuter er specialister i at hjælpe patienter med problem i bevægeapparatet, såsom hold i nakken eller ryggen, tennisalbue etc.
Fysioterapeuter kan også være dig behjælpelig ved genoptræning  efter en operation eller sygdom, eller ved sammensætning af træningsforløb der kan øge dine chancer for at undgå en operation.

Vores fysioterapeut vil altid forsøge at hjælpe dig på den bedst mulige måde. Dette kræver en grundig undersøgelse som blandt andet inkluderer forskellige test, men også et grundigt interview. Interviewdelen er vigtig, jo bedre indsigt vi har jo bedre kan vi indkredse problemet – jo mere målrettet behandling kan vi iværksætte.